Pozvánka na OZ 7.4.2020

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Legnava, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2020 /utorok/ o 19:00 hod. v kancelárií obecného úradu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Voľby do NR SR_žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

obec.legnava@gmail.com

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Oznam o výške poplatku za TKO od 1.1.2020

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Kalendár vývozu odpadov na rok 2020

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 7.12.2019

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Voľby do NR SR – 29.2.2020

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Prerušenie distribúcie elektriny v obci Legnava

VSD oznamuje, že dňa 11.11.2019 v čase od 7:30-10:00 je v obci Legnava naplánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

OZNAM O DORUČOVANÍ ŽADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU K VOĽBÁM DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Odstávka elektriny_15.10.2019

VSD oznamuje, že dňa 15.10.2019 v čase od 7:20-16:50 je v obci Legnava naplánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy

Publikované v Novinky | Vložiť komentár

Oznam o vakcinácií líšok v termíne 7.-20.10.2019

Vážení občania!
Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 40 sezónnu kampaň
orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote.
Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 7. až 20.
októbra 2019.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Novinky | Vložiť komentár