Starosta

Martin Krompaský

starosta

0917 077 007

Zverejnené 31. januára 2020.
Upravené 9. februára 2021.