Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miriam Valčáková

miriam.valcak@gmail.com

Lucia Zakutná

Milan Kičura