Kalendár vývozu odpadov na rok 2020

Prehľad vývozných cyklov 2020

Zverejnené 10. novembra 2020.
Bez úpravy .