Všeobecne záväzné nariadenie obce Legnava č. 1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx

Zverejnené
08. feb 2021
Kategória

Detaily

Prílohy