Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Legnava č. 1-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.docx