Rozpočtové opatrenie 1/2021

Zverejnené
1. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. decembra 2021 − 15. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: RO 1/2021

Prílohy