Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Zverejnené
2. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. marca 2022 − 18. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 54/2022

Prílohy