Záverečný účet obce Legnava 2020

Zverejnené
3. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. júna 2021 − 18. júna 2021