Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnené
10. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2020