Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo.

Zverejnené
2. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2021 − 18. júna 2021