Oznam o výške poplatku za TKO od 1.1.2020

Zverejnené
10. novembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. novembra 2020