Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Miriam Valčáková

miriam.valcak@gmail.com

Lucia Zakutná

Milan Kičura

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 10. novembra 2020.