Oznam o vakcinácií líšok v termíne 7.-20.10.2019

Vážení občania!
Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok. Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 40 sezónnu kampaň
orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok obyčajných proti besnote.
Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonávaná letecky v dňoch 7. až 20.
októbra 2019.

Posun je možný podľa vývoja počasia. Vakcinačné návnady, ktoré budú
pokladané lietadlami sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej
konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú
látku. Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená nápisom „Pozor –
vakcína proti besnote“.
Rozloženie návnad lietadlami bude vykonávané z výšky 50 metrov nad terénom pri
rýchlosti 150 km/hod. tak, aby na kilometer štvorcový bolo umiestnených 25
vakcinačných dávok. Pri leteckom pokladaní budú vynechané územia s nadmorskou
výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma
ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.
Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí,
úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad
nedotýkali,  nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu
očkovacej látky so sliznicou alebo čerstvým poranením je potrebné ihneď vyhľadať
lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť
mydlom, prípadne dezinfikovať akýmkoľvek dostupným dezinfekčným prostriedkom.

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Stará Ľubovňa

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.