Odpustová slávnosť v kaplnke

Dňa 26.5.2019 sa uskutoční odpustová slávnosť v Kaplnke Sv. Mikuláša Divotvorcu. Odchod procesie od kostola v Legnave o 10:00. Plánovaný začiatok liturgie o 10:30 v kaplnke. Tešíme sa na Vašu účasť.

Tento obsah bol zaradený v Novinky. Zálohujte si trvalý odkaz.