Mesačné archívy: marec 2020

Pozvánka na OZ 7.4.2020

V súlade s § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Legnava, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2020 /utorok/ o 19:00 hod. v kancelárií obecného úradu.

Publikované v Novinky | Vložiť komentár